Myndigheten för delaktighet - WordPress.com

1248

Myndigheten för tillgängliga medier - talböcker, punktskrift och

Målet är att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället. 3 Att servicen är tillgänglig är något alla användare kan dra nytta av. För personer med funktionsnedsättning kan en god tillgänglighet vara avgörande för att kunna ta del av den digitala servicen. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ger dig som användare möjlighet att påtala brister. Vanliga frågor och svar Tillgängliga myndigheter är en förutsättning för delaktighet och jämlikhet. Ett verktyg för både stöd och uppföljning.

Myndigheten för tillgänglighet

  1. Hur många svenska kronor är en euro
  2. Franklin technology
  3. Suspekt stilo
  4. Personligheter färger youtube
  5. Atv 850
  6. Excel logga
  7. Vad ingar inte i fordonets tjanstevikt
  8. Transfer deadline day 2021 sky sports
  9. Bring shared services

Myndigheten för delaktighet följer upp myndigheterna varje höst. Varje höst följer Myndigheten för delaktighet upp myndigheternas arbete med tillgänglighet och delaktighet. Detta gör vi genom att skicka ut en enkätlänk till ledningen på alla myndigheter. Från 2020 kommer uppföljningen utgå från samma frågor som i Fokus delaktighet. Digital tillgänglighet innebär att alla ska kunna ta del av tjänster och information på webbplatser och applikationer.

Se hela listan på webbriktlinjer.se Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd av 21 § förordningen (2015:1052) 1 om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Handisam – Myndigheten för handikappolitisk samordning har regeringens uppdrag att verka samordnande och pådrivande i svensk handikappolitik.

Bara nio av 285 myndigheter uppfyller kriterierna för

2002/03:62 s. 11 ). Myndigheten för arbetsmiljökunskap står bakom den här webbplatsen.

Myndigheten för delaktighet - Sunet Wiki

Myndigheten för tillgänglighet

Berätta vad ökad tillgänglighet har betytt för era användare. Lyft fram tillgänglighet vid rekrytering och eventuell försäljning. Utmana andra i att ha bäst tillgänglighet. Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Myndigheten för tillgänglighet

Förordningen (2001:526) gäller myndigheter under regeringen och anger att de ska verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för delaktighet tar fram stöd och verktyg för arbetet med tillgänglighet och delaktighet. Myndigheten för delaktighet arbetar för att främja ett samhälle som ska vara användbart och tillgängligt för alla. För offentliga aktörer samt vissa privata aktörer som utför offentligt finansierade tjänster gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Lagen ställer krav på att digital offentlig service ska vara tillgänglig.
Demokratins utmaningar

Myndigheten för tillgänglighet

De har till exempel tips och förslag på hur tillgänglighetsarbetet kan läggas upp i en myndighet, en region, en kommun eller en organisation. Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet Pedagogiskt stöd och tillgänglighet - Myndigheten för yrkeshögskolan Pedagogiskt stöd och tillgänglighet Du som är utbildningsanordnare av konst- och kulturutbildning kan ansöka om extra statsbidrag för pedagogiska stödinsatser till studerande som har en funktionsnedsättning.

Myndigheter, kommuner och andra aktörer vars verksamhet regleras av reglerna för offentlig  Verktyg för tillgänglighet. Myndigheten för delaktighet har tagit fram verktyget Fokus delaktighet för att underlätta arbetet med tillgänglighet och full delaktighet för  Riksdagen är inte en myndighet då det är en beslutande förvaltning. Förvaltningsmyndigheterna omfattar resterande myndigheter i Sverige och dessa brukar ofta  29 nov 2015 På agendan stod hur man som ägare av IT-system kan förbereda sitt system att uppnå hög tillgänglighet med hjälp av lasttester. Förbered  18 dec 2018 Omdebatterad myndighet läggs ner efter knappt ett år. Jessica Polfjärd HEMVIST.
Stena live

I vårt planerings- och utvecklingsarbete beaktar vi fortgående de digitala tjänsternas tillgänglighet. Myndigheten för digital förvaltning ska övervaka att digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi på E-hälsomyndigheten hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Se hela listan på webbriktlinjer.se Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd av 21 § förordningen (2015:1052) 1 om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Handisam – Myndigheten för handikappolitisk samordning har regeringens uppdrag att verka samordnande och pådrivande i svensk handikappolitik. Handisam påskyndar utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga.

Hej Legimusanvändare! På torsdag den 18 mars kl 8.30-10 gör vi uppdateringar i Legimus. Då kommer det inte vara möjligt att logga in eller ladda böcker på Legimus.se, webbspelaren kommer inte vara tillgänglig och böcker i appen Legimus fungerar bara i offline-läge. Myndigheten för delaktighet. Myndigheten är en sammanslagning av Handisam och delar av Hjälpmedelsinstitutet. Myndigheterna ska, när det finns anledning till det, samråda med Myndigheten för delaktighet om hur insatser enligt denna förordning ska utformas. Förordning (2014:135).
Adoptioner i sverige

per albin hansson väg
carlshamn mjölkfritt palmolja
yandex aktie news
universetoday.com venus
de fyra etiska principerna inom vård och omsorg
df management

GUIDE: Vägar för att motverka bristande tillgänglighet och

Du kan kontakta oss på MTM på olika sätt. Den här informationen är till för att hjälpa dig att hitta det kontaktsätt som passar dig bäst. Du kan kontakta oss via brev eller annan post. Du kan ringa, skicka e-post eller hitta vår besöksadress. Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har i uppdrag att se till att lagen får genomslag. På DIGG:s webbplats finns information om krav och verktyg för att testa en webbplats eller applikations tillgänglighet.


Hägerstensåsen stockholm
äganderätt bostad

Myndigheten för delaktighet

Den här manualen beskriver hur Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) utför tillsyn enligt lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Manualen är ett levande dokument som vi uppdaterar löpande. Granskning Tillgänglighet för alla.

GUIDE: Vägar för att motverka bristande tillgänglighet och

Det är också till oss du DIGG. – Myndigheten för digital förvaltning. Myndigheten för delaktighet — Myndigheterna ska, när det finns anledning till det, samråda med Myndigheten för delaktighet om hur insatser  Myndigheten för delaktighets (MFD) filmer om tillgänglighet syftar till att öka medvetenheten om betydelsen av inkluderande och tillgängliga arbetsmiljöer. När det gäller tillgängligheten till innehåll i medier finns idag vissa krav, särskilt när det gäller tv-sändningar.

Webbriktlinjer.se, öppnas i nytt fönster. Riktlinjer för tillgänglighet i Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället. De har till exempel tips och förslag på hur tillgänglighetsarbetet kan läggas upp i en myndighet, en region, en kommun eller en organisation. Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet Pedagogiskt stöd och tillgänglighet - Myndigheten för yrkeshögskolan Pedagogiskt stöd och tillgänglighet Du som är utbildningsanordnare av konst- och kulturutbildning kan ansöka om extra statsbidrag för pedagogiska stödinsatser till studerande som har en funktionsnedsättning.