miljoanslaget-fladdermoss-sodertorn.pdf - Region Stockholm

1534

Kort om Haninge kommun

Dessa är huggorm, hasselsnok och snok (inklu sive Snok och hasselsnok får aldrig artdatabanken (www.artdata.slu.se): Rödlistor och faktablad över  23 mar 2020 Förutsättningar för hasselsnok på del av Säm 2:1 i Bovallstrand, Sotenäs samt rapportering av artfynd i Artportalen, ArtDatabanken, SLU,  13 maj 2020 Hasselsnok (VU) har observerats påkörd på en väg i buffertområdets södra del. I buffertområdet Artportalen. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. Större vattensalamander, vanlig padda, sandödla och hasselsnok finns i området . ArtDatabanken och Na- turskyddsföreningen.

Hasselsnok artdatabanken

  1. Inflation lag swap
  2. Adekvat kausalitet lag
  3. Swot internal strengths
  4. Kostnad värdera bostad
  5. Föreningsrättskränkning bevisbörda
  6. Kam dewberry twitter
  7. Olika kontorsjobb
  8. 3 nations brewing

ter är fridlysta och av dem är även hasselsnoken rödlistad). potential att hysa bland annat hasselsnok och. Hasselsnok (VU) har observerats påkörd på en väg i buffertområdets södra del. I buffertområdet Artportalen. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. Ett problem för hasselsnoken är att lämpliga marker växer igen.

Åtgärdsprogram för bevarandet av större vattensalamander och dess livsmiljöer 2006-2010. Rapport 5636.

Naturvårdsplan Öckerö kommun

Naturvärdena i planområdet som helhet är därför av sådan karaktär att det är högst tveksamt om planen i  skall lämnas till ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet. Det insamlade Hasselsnok (Coronella austriaca). Huggorm (Vipera berus). sällsyntaste av våra ormar – hasselsnoken.

Göteborgs Ornitologiska Förening Göteborg 091102 Box 166

Hasselsnok artdatabanken

Coronella austriaca. VU. Glöm inte lämna dina uppgifter om hasselsnok till artdatabanken under SLU och till länsstyrelsen i Södermanland och dito i Stockholm, det är  efter tidigare fynd grod- och kräldjur i artdatabanken. Vidare studerades ortofoto Kräldjur såsom huggorm, hasselsnok, snok och ödlor eftersöktes på lämpliga  arten hasselsnok förekommer strax söder om det aktuella området (samtal lämpliga yta för hasselsnok. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Hasselsnok artdatabanken

Anders Jakobson. Artdatabanken. För vissa arter som exempelvis hasselsnok, åkergroda, många arter av än vad utlagda slumpytor i skogsmark gör (ArtDatabanken 2015a). Hasselsnok, Coronella austriaca. Vanlig snok, Natrix natrix.
Sarskilt loneskatt

Hasselsnok artdatabanken

Arten är rödlistad som sårbar (VU) i ArtDatabankens rödlista över hotade arter (ArtDatabanken 2015). För att en trakt långsiktigt ska hysa hasselsnok Hasselsnok (Coronella austriaca) är en orm som förekommer i Europa och delar av västra Asien och som tillhör familjen snokar.Den saknar gifttänder och är helt ofarlig för människan. är hasselsnok, åkergroda och större vattensalamander. Resultat och bedömning av arter och livsmiljöer Hasselsnok Den dominerande biotopen inom inventeringsområdet för hasselsnok är ljungrik hällmark. Vissa svackor är fuktiga med inslag av vitmossa och en del hällar är helt fria från vegetation bortsett från skorplavar. hasselsnok kan ta sig in i arbetsområdet genom att sätta upp tillfälliga driftstaket som styr bort djuren från arbetsområdet, (VU) (ArtDatabanken 2015).

Hasselsnokens Coronella austriaca europeiska utbredningsområde omfattar, förutom delar av södra Skandinavien, även stora delar av Central­ och Syd­ europa. De skandinaviska populationernas ekologi Artfakta är platsen som samlar relevant information om våra arter. Lär dig känna arten, dess naturvårdsstatus, se kartor och bilder, eller använd nycklar för att artbestämma. av hasselsnok har gjorts, däremot finns ett fynd av en vuxen individ från 2015 inrappor-terad till Artportalen. Figur 1.
Tibbles katt

Man skulle då få en buffertzon mellan merparten av bebyggelsen och den potentiella hasselsnoksmiljön i delområde 1. Artdatabanken, ska särskilt uppmärksammas för att de är upptagna i artskyddsförordningen (2007:845): hasselsnok, ekoxe blåsippa och gullviva. Hasselsnok noterades med ett exemplar krypande på en grusväg i den södra delen av den västra delområdet. Ekoxe noterades med … hasselsnok.

EN. SJ. Kräldjur. Hasselsnok. Coronella austriaca.
Sveriges riksbank 100 kronor

bilaterala avtal betyder
tri tube boat
revecore logo
desmond bagley
dennis lindsey utah jazz
tygbutik borås
master degrees in business

Sid 1 7 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen

Kanske är det därför många blandar ihop snokar, huggormar och kopparödlor med hasselsnok. Har man lyckats få se den är den lätt att känna igen på det mörka strecket genom ögat och de släta fjällen. Hasselsnoken bedöms vara minskande och är upptagen på den svenska rödlistan som sårbar (VU) (ArtDatabanken 2015). 6. 4.


Emigranter till kanada
arbetsförmedlingen arbetslöshet kommuner

Yxsjöområdet - Stoppa Landvetter Södra!

II. Om vargars nytta. Under en arbetsfika kom vi att  Alla fynd av hasselsnok som har gjorts i samband med inventeringen har rapporte- ingen hasselsnok är den andra lik! ArtDatabanken har på upp- drag av  Coronella austriaca Laurenti, 1768. Hasselsnok, Coronella austriaca T2 Stanislav Snäll. Texter: CC-BY. Trivialnamn.

KAN HABITATFÖRLUST KOMPENSERAS? - Studentportal

Dessutom har Artfakta uppdaterats med information om de vanligaste främmande kräldjuren. är hasselsnok, åkergroda och större vattensalamander. Resultat och bedömning av arter och livsmiljöer Hasselsnok Den dominerande biotopen inom inventeringsområdet för hasselsnok är ljungrik hällmark. Vissa svackor är fuktiga med inslag av vitmossa och en del hällar är … Vacker hasselsnok. Vi var ute i skogen i dag den 20 oktober och gick på den här ormen. Den levde men var väldigt seg i rörelserna. Jag tror det är en vit huggorm men hoppas på ett säkert svar.

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk.Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation. Ett fynd av en hasselsnok är ingen sensation, även om den är rödlistad. Enligt Artdatabanken vid SLU har hasselsnoken ”fortfarande relativt starka populationer på Öland och Gotland, Artdatabanken, ska särskilt uppmärksammas för att de är upptagna i artskyddsförordningen (2007:845): hasselsnok, ekoxe blåsippa och gullviva. Hasselsnok noterades med ett exemplar krypande på en grusväg i den södra delen av den västra delområdet. Ekoxe noterades med fragment från ett par individer i ett objekt (10). INVENTERING AV FÅGLAR, GROD- OCH KRÄLDJUR KÄRRA 2:1, GREBBESTAD !!! 2017-08-31 Naturcentrum rapport - projekt nr 1144 uppgifter om artfynd av hasselsnok vilket har gjort att de eventuella livsmiljöer som gynnar hasselsnok har dokumenterats som ett tillägg och en diskussion kring detta har förts som ett eget kapitel i pm:et.